William Hill Casino fikk straff på £6,2 millioner

De fleste som er interesserte i casinonyheter vet nok at William Hill ikke er det mest uskyldige nettcasinoet der ute. Mellom november 2014 og august 2016 ble det oppdaget av Gambling Commission i Storbritannia at selskapet, William Hill Group (WHG), hadde mislykket i å følge reguleringene for penge-hvitvasking, og sosiale ansvar. Med ‘sosiale ansvar’ i dette tilfellet mener vi alt i forhold til ansvarlig spill. Dette kan være blant annet å gi spillere muligheten til å sette en grense på sin konto for å forhindre at man mister kontrollen, og at man har mulighet til å stenge sin konto midlertidlig eller permanent.

 

Mangel på ansatte til å passe på at prosedyrene ble fulgt

For å drive et nettcasino er det utrolig viktig at sikkerheten til spillerne står i fokus, og at det blir gjort nok til at de som spiller hos en skal være trygge. William Hill hadde derimot ikke nok ansatte til å sørge for at risikoer ble tatt hånd om og at deres prosesser for forhindring av penge-hvitvasking og sosiale ansvar, var effektive nok. Som resultat av denne glippen, hadde de latt ti kunder sette inn store beløper som kom fra kriminelle oppstandelser.

Dette gjorde at WHG fikk en økning på rundt £1.2 millioner (tilsvarer rundt 13 millioner kroner!). WHG forsøkte ikke å finne ut av opprinnelsen til pengene, og heller ikke om spillerne som hadde satt inn pengene led av spilleproblemer. Det var derfor at selskapet ble straffet med en stor avgift (vi kommer med beløpet litt lenger ned i artikkelen).

 

Fikk en stor straffe-avgift på minst £6.2 millioner

Som resultat av deres alvorlige forsømmelse, ble avgiften de må betale i straff på minst £6.2 millioner, noe som tilsvarer nesten 62 millioner kroner! Så viktig er det nemlig at alle som driver nettcasino, forholder seg til alle sikkerhetsprosedyrer for å forsikre at slike situasjoner ikke oppstår. Ved å ta imot penger fra spillere har man et stort ansvar, og man må derfor forsikre at man alltid driver på en sikker og trygg måte for spillerne.

William Hill Group ble derfor straffet for systemisk topplederfeil, og etter den store summen de har måttet betale tilbake, er det nok ingen tvil om at de nå vil stramme inn på prosedyrene og gjøre sitt casino mer sikkert. I tillegg til at de må betale en straffeavgift, må de også betale tilbake beløpet på totalt £1.2 millioner tilbake til ofrene til spillerne som satte inn dette (Så snart de har funnet ut av hvem de er).

Vi har nevnt tidligere i noen av våre omtaler at spesielt lotteritilsyn som Malta Gaming Authority og UK Gambling Commission slår veldig hardt ned på nettcasinoer som ikke følger deres strenge prosedyrer, og de gjør regelmessige sjekker av alle.

 

Straffen de fikk var resultat av flere brudd

Som vi nevnte ovenfor var det ikke bare én gang selskapet lot en spiller sette inn et enormt beløp uten å sjekke hvor beløpet kom fra, det var nemlig ti ganger de hadde gjort denne feilen. For å gå nærmere inn i detalj, var feilen de hadde begått blant annet i følgende situasjoner;

  • De lot en spiller sette inn totalt £654,000 over en periode på ni måneder uten at de sjekket hvor midlene stammet fra. Etter investigering ble det oppdaget at spilleren bodde i en leid leilighet, og jobbet med regnskap hos et firma som tjente rundt £30,000 i året.
  • De lot en spiller sette inn et totalbeløp på £541,000 over en periode på 14 måneder, etter at operatøren trodde at spillerens årlige inntekt var på £365,000 med tanke på deres verbale samtaler, uten å sjekke dette noe nærmere. Det ble senere funnet ut at spilleren tjente rundt £30,000 i måneden, og hadde fått midler til sin spilleavhengighet ved å stjele fra sjefen sin.
  • En annen spiller hadde blitt tillatt å sette inn totalt £653,000 over en 18 måneders periode, noe som aktiverte en finansiell alarm hos selskapet. Resultatet av denne alarmen ble en høyrisiko, noe som ifølge prosedyren for forhindring av penge-hvitvasking skulle bli tatt hånd om ved å sjekke spillerens konto. Det var meningen at filen skulle bli sendt til ledelsen for å gjennomgå kontoen, men grunnet en systemfeil gikk ikke dette. Derimot hadde de allikevel skrevet at filen var sendt. Til tross for at spilleren fortsatte å utløse alarmer, hadde han fremdeles mulighet til å spille i ytterligere seks måneder.

 

Alle operatører bør ta lærdom av dette

Med tanke på det som har hendt er det ikke så merkelig at Gambling Commission nå har strammet inn på sine sikkerhetsprosedyrer for å sikre at alle operatører styrer sitt nettcasino på en trygg og sikker måte som går i tråd med prosedyrene. Alle som er operatører for et nettcasino bør derfor ta lærdom av feilen WHG har begått i dette tilfellet, og sørge for at de selv følger prosedyrene slik de skal.

Den administrerende direktøren for WHG, Neil McArthur, ga følgende som kommentar til det som hadde hendt; «Vi kommer til å bruke hele spekteret av våre håndhevelsesbeføyelser for å gjøre spillingen mer rettferdig og tryggere. Dette var en systemisk svikt hos William Hill som pågikk i nesten to år, og dagens straffepakke – som kan overstige £6,2 millioner – reflekterer alvoret av bruddene. Operatører har et ansvar for å sikre at kriminaliteten forblir ute av spillingen, og å takle spilleproblemer, og som en del av dette må være konstant nysgjerrige på hvor pengene til spillerne kommer fra