Betit blir kjøpt opp av GIG

Det er inngått en intensjonsavtale mellom Gaming Innovation Group (GIG) og Betit om et forestående oppkjøp, der GIG overtar iGaming-selskapet Betit Holding.

 

Børsmelding bekrefter oppkjøpsplanene

Opplysningene rundt dette ble kjent gjennom en børsmelding fra GIG, der de melder at de vil utstede 153.500.000 nye aksjer for å gjennomføre oppkjøpet.

Optimizer Invest, som er hovedaksjonær i Betit, vil som følge av salget overta 56.500.000 aksjer i GIG for sin eierandel på 10% i Betit.

Betit eier i dag tre større online casinoer Kaboo, SupeLenny og Thrills, og har hatt en kvartalsvis vekst på rundt 15% siden oppstarten i 2013.

 

Ser lyst på fremtiden

GIG, som blant annet eier casinoene Guts og Rizk, mener at oppkjøpet vil sørge for en god grobunn for en raskere videre vekst som følge av et hevet kompetansenivå og ikke minst kostnadsbesparelser via en effektivisert organisasjon.

-Gjennom denne avtalen slår vi oss sammen med noen av de dyktigste entreprenørene i bransjen og tilgangen til sluttbrukere, markedsføringspartnere og fagfolk blir betydelig styrket. Vår visjon er å skape et åpent og integrert økosystem i industrien, hvor vi alle kan ha nytte av de operasjonelle og kommersielle synergiene. Teknologien til Betit vil akselerere vekstmulighetene våre og styrke utgangspunktet for videre oppkjøpsaktivitet, uttaler Robin Reed, CEO i GIG.

Etter transaksjonen vil det være 818.556.266 utestående aksjer i selskapet. 130.000.000 av disse vil eies av Optimizer Invest, noe som tilsvarer omlag 15,9%.

 

Detaljer avklares i løpet av sommeren

Det gjenstår fortsatt noe arbeid før overtakelsen kan gjennomføres. Det vil avholdes en ekstraordinær generalforsamling i GIG i August, der avtalen skal godkjennes. En godkjennelse kreves også fra GIG’s styre, og det er i tillegg tatt forbehold om en ratifisert due diligence gjennomgang, for å sikre detaljene rundt avtalen.

Aksjonærene vil ved inngåelse av avtalen måtte skrive under på en lock-up avtale. Dette vil bidra til å hindre uønskede svingninger i aksjeverdiene og gi kursen tid til å stabilisere seg.

Ønsker du detaljer rundt oppkjøpet, kan du laste ned hele børsmeldingen på newsweb.no